VÌ SAO CÔNG CHỨNG VIÊN THOÁT TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC VỤ ÁN LỪA ĐẢO?

Tôi đã bình luận về vấn đề trách nhiệm của công chứng viên trong vụ án lừa đảo, được đăng trên Báo điện tử pháp luật TPHCM. Sau đây, tôi xin trích dẫn lại toàn bộ bài báo. Nguồn: Song Mai. Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh (số đăng ngày 10/8/2023). Vì […]

Ý KIẾN CỬ TRI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỂ LÀNH MẠNH HÓA KHÔNG GIAN MẠNG

Tôi đã nêu ý kiến cử tri về vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý để lành mạnh hóa không gian mạng, được đăng trên Thông Tấn Xã Việt Nam. Sau đây, tôi xin trích dẫn lại toàn bộ bài viết. ———————————————————————- Chương trình chất vấn các Bộ trưởng tại Phiên họp thứ 14 […]

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6: TẠO ĐỘT PHÁ MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC

Tôi đã nêu ý kiến về vấn đề tạo đột phá mới cho sự phát triển của đất nước gửi Hội nghị Trung ương 6, được đăng trên Thông Tấn Xã Việt Nam. Sau đây, tôi xin trích dẫn lại toàn bộ bài viết. ———————————————————————- Nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước […]

BỊ TÂM THẦN SAO VẪN ĐƯỢC THÀNH LẬP CÔNG TY?

Tôi đã bình luận về vấn đề người bị tâm thần thành lập công ty, được đăng trên Báo điện tử pháp luật TPHCM. Sau đây, tôi xin trích dẫn lại toàn bộ bài báo. Nguồn: Minh Châu. Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh (số đăng ngày 04/7/2023). Bị tâm thần sao […]

ĐỀ XUẤT VKS ĐƯỢC TRUY TỐ 1/2 KHUNG HÌNH PHẠT: CÓ NÊN KHÔNG?

Tôi đã bình luận về vấn đề Viện kiểm sát được truy tố 1/2 khung hình phạt, được đăng trên Báo điện tử pháp luật TPHCM. Sau đây, tôi xin trích dẫn lại toàn bộ bài báo. Nguồn: Song Mai, Châu Yến. Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh (số đăng ngày 06/6/2023). […]