NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Chuyên Môn: Doanh nghiệp, kinh doanh, giấy phép...

Ths. Ls. Nguyễn Đức Hiếu có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp và doanh nghiệp đầu tư.

Hoạt động

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn pháp lý, LS Hiếu còn đang tham gia giảng dạy các môn về Business law và có khả năng, kinh nghiệm giảng dạy bằng 100% tiếng anh với các môn học: Theory of state and law, customary law and precedent, administrative law tại Trường Đại học Luật TP. HCM và thỉnh giảng tại nhiều trường Đại học uy tín khác như Đại học quốc gia TPHCM, HIU, HUTECH…. Giảng dạy các môn khoa Đào tạo Thẩm phán tại Học viện Tòa án. Đồng thời ông cũng là Giám đốc điều hành công ty luật DEVINCI PACIFIC.
Hoạt động nghiên cứu khoa học: Ông tham gia hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên và trực tiếp thực hiện các nghiên cứu trong nước và quốc tế.

hieunguyenduc@hotmail.com
(+84) 962602240