VỤ ‘BÁN ĐẤT, KHÔNG BÁN MAI’: ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HAY TẬP QUÁN?

Giám đốc Công ty Luật TNHH Devinci Pacific, ông Nguyễn Đức Hiếu đã bình luận về vấn đề: “Bán đất, không bán mai”, được đăng trên Báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là chuyên gia uy tín lâu năm với trình độ cao trong lĩnh vực pháp lý. Sau đây, […]

ĐỀ XUẤT NHIỀU ĐỔI MỚI LIÊN QUAN ĐẾN THẨM PHÁN, THƯ KÝ TÒA

Giám đốc Công ty Luật TNHH Devinci Pacific, ông Nguyễn Đức Hiếu đã nêu ý kiến liên quan đến quy định về thẩm phán và thư ký tòa án, được đăng trên Báo điện tử pháp luật TPHCM. Ông là chuyên gia uy tín lâu năm với trình độ cao trong lĩnh vực pháp lý. […]

TÒA HUYỆN CÔNG NHẬN GIAO DỊCH VAY MƯỢN NGOẠI TỆ

Giám đốc Công ty Luật TNHH Devinci Pacific, ông Nguyễn Đức Hiếu đã bình luận về vấn đề công nhận giao dịch vay mượn ngoại tệ, được đăng trên Báo điện tử pháp luật TPHCM. Ông là chuyên gia uy tín lâu năm với trình độ cao trong lĩnh vực pháp lý. Sau đây, chúng […]

SỬA LUẬT TỔ CHỨC TAND: CÂN NHẮC ĐỀ XUẤT ĐỔI TÊN CÁC TÒA ÁN

Giám đốc Công ty Luật TNHH Devinci Pacific, ông Nguyễn Đức Hiếu đã bình luận về vấn đề đổi tên các tòa án trong Luật Tổ chức TAND, được đăng trên Báo điện tử pháp luật TPHCM. Ông là chuyên gia uy tín lâu năm với trình độ cao trong lĩnh vực pháp lý. Sau […]

VỤ FACEBOOK VO QUOC XÚC PHẠM BÁO CHÍ: PHẢI XỬ NGHIÊM

Giám đốc Công ty Luật TNHH Devinci Pacific, ông Nguyễn Đức Hiếu đã bình luận về vấn đề tài khoản Facebook Vo Quoc xúc phạm báo chí, được đăng trên Báo điện tử pháp luật TPHCM. Ông là chuyên gia uy tín lâu năm với trình độ cao trong lĩnh vực pháp lý. Sau đây, […]

VỤ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG VÀ VIỆC XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ TỤNG

Giám đốc Công ty Luật TNHH Devinci Pacific, ông Nguyễn Đức Hiếu đã bình luận về vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, được đăng trên Báo điện tử pháp luật TPHCM. Ông là chuyên gia uy tín lâu năm với trình độ cao trong lĩnh vực pháp lý. Sau đây, chúng tôi xin trích […]